Menu

Notatka z rozmowy Wojewody Krakowskiego z biskupem Pietraszko w sprawie budownictwa sakralnego za rok 1973

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_LI/232_brak paginacji 8
Title:
Notatka z rozmowy Wojewody Krakowskiego z biskupem Pietraszko w sprawie budownictwa sakralnego za rok 1973
Date:
1974-03-27
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka z rozmowy Wojewody Krakowskiego z biskupem Pietraszko w sprawie budownictwa sakralnego za rok 1973, nielegalnej budowy w Ciścu i stanowiska wojewody na temat nie przyjęcia przez kardynała Wojtyłę zaproszenia na rozmowę w tych sprawach.
Make comments