Menu

Notatka z przeprowadzonej rozmowy z TW ps. "Brodecki" w dniu 25.04.1964 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_009/1895 t. 1_k. 209
Title:
Notatka z przeprowadzonej rozmowy z TW ps. "Brodecki" w dniu 25.04.1964 r.
Date:
1964-04-26
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka ppłk. Zygmunta Glińskiego z przeprowadzonej rozmowy z tajnym współpracownikiem (TW) ps. "Brodecki" w dniu 25.04.1964 r. Dokument zawiera m.in. opinię TW na temat ugodowej postawy władz wobec bp. Karola Wojtyły oraz stosunków między bp Wojtyłą i kard. Stefanem Wyszyńskim. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie.