Menu

Notatka Wydziału do Spraw Wyznań z dnia 27.12.1962 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 105
Title:
Notatka Wydziału do Spraw Wyznań z dnia 27.12.1962 r.
Date:
1962-12-27
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Wydziału do Spraw Wyznań z dnia 27.12.1962 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.13/64/80/106. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" oraz podpisany odręcznie.