Menu

Notatka Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 8.02.1963 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 38
Title:
Notatka Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 8.02.1963 r.
Date:
1963-02-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 8.02.1963 r., skierowana do Urzędu do Spraw wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.17/78/48/39-42. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" oraz podpisany odręcznie.