Menu

Notatka Wiktora Pionowskiego dot. pobytu kard. Karola Wojtyły w Kanadzie.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 6-8
Title:
Notatka Wiktora Pionowskiego dot. pobytu kard. Karola Wojtyły w Kanadzie.
Dates:
1969-01-01
1969-12-30
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Wiktora Pionowskiego dot. pobytu kard. Karola Wojtyły w Kanadzie. W notatce informacje nt. przebiegu wizyty kardynała oraz wzmianek prasowych na jej temat. Maszynopis.