Menu

Notatka służbowa na temat stosunku Jana Pawła II do spraw polskich, 10.01.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_399_k. 10-12
Title:
Notatka służbowa na temat stosunku Jana Pawła II do spraw polskich, 10.01.1979 r.
Date:
1979-01-10
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Notatka służbowa na temat stosunku Jana Pawła II do spraw polskich, korespondencji, czytywanych gazet oraz przebiegu świąt Bożego Narodzenia w Watykanie. Maszynopis. Klauzula „tajne”, egzemplarz numerowany (1 z 2). Podpis odręczny: W. Chmurzyński.
General:
Geographical index:
Make comments