Menu

Notatka służbowa Kazimierza Ciasia, z dnia 24.09.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 9-14
Title:
Notatka służbowa Kazimierza Ciasia, z dnia 24.09.1969 r.
Date:
1969-09-24
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa Kazimierza Ciasia, z dnia 24.09.1969 r. W notatce informacje nt. przebiegu wizyty kard. Karola Wojtyły w USA. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne".