Menu

Notatka służbowa dot. przebiegu uroczystości milenijnych w Krakowie, z dnia 12.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 53-55
Title:
Notatka służbowa dot. przebiegu uroczystości milenijnych w Krakowie, z dnia 12.05.1966 r.
Date:
1966-05-12
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa dot. przebiegu uroczystości milenijnych w Krakowie, z dnia 12.05.1966 r. W piśmie wzmianka o mowie powitalnej abp. Wojtyły na Skałce oraz odczytaniu telegramów od papieża. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/83/50. Maszynopis.