Menu

Notatka nt. zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Krakowskiej

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 114
Title:
Notatka nt. zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Krakowskiej
Dates:
1968-12-13
1968-12-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka nt. zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Krakowskiej, z grudnia 1968 r. W dokumencie informacje dot. listu pasterskiego kard. Karola Wojtyły z dnia 13.12.1986 r. Maszynopis, brak daty i podpisu.