Menu

Notatka nt. podróży kard. Karola Wojtyły po Ameryce.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 96
Title:
Notatka nt. podróży kard. Karola Wojtyły po Ameryce.
Dates:
1969-01-01
1969-12-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka nt. podróży kard. Karola Wojtyły po Ameryce w 1969 r. W dokumencie wzmianka o pobycie kard. Karola Wojtyły w Saint Louis. Brak następnej strony dokumentu. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments