Menu

Notatka nt. dobiegającej końca podróży kard. Karola Wojtyły w USA, w 1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 98
Title:
Notatka nt. dobiegającej końca podróży kard. Karola Wojtyły w USA, w 1969 r.
Dates:
1969-01-01
1969-12-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka nt. dobiegającej końca podróży kard. Karola Wojtyły w USA. w 1969 r. Dokument dot. przyjazdu kard. Karola Wojtyły do Amerykańskiej Częstochowy. Maszynopis.