Menu

Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 29.08.1973 r. dot. planowanej pielgrzymki kobiet archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej w 1973 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 61-63
Title:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 29.08.1973 r. dot. planowanej pielgrzymki kobiet archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej w 1973 r.
Date:
1973-08-29
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka mjr. Józefa Bieli z KWMO w Krakowie z dn. 29.08.1973 r. dot. planowanej pielgrzymki kobiet archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej w 1973 r. W treści m.in. program uroczystości w dn. 8-9 września 1973 r., nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowania. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.