Menu

Notatka Leona Króla nt. wprowadzonych przez bp. Groblickiego zmian w trasie przejazdu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 30
Title:
Notatka Leona Króla nt. wprowadzonych przez bp. Groblickiego zmian w trasie przejazdu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Date:
1966-05-06
Size and medium:
1 kara; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Leona Króla nt. wprowadzonych przez bp. Groblickiego zmian w trasie przejazdu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z dnia 6.05.1966 r. W notatce informacje o zmianach dokonanych bez wiedzy abp. Karola Wojtyły. Maszynopis opatrzony odręczną adnotacją.