Menu

Notatka Leona Króla dotycząca techniczno-organizacyjnej strony rozprowadzenia orędzia wydanego przez bp Karola Wojtyłę na dzień 2 września 1962 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 96
Title:
Notatka Leona Króla dotycząca techniczno-organizacyjnej strony rozprowadzenia orędzia wydanego przez bp Karola Wojtyłę na dzień 2 września 1962 r.
Date:
1962-09-03
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Leona Króla dotycząca techniczno-organizacyjnej strony rozprowadzenia orędzia wydanego przez bp. Karola Wojtyłę na dzień 2.09.1962 r. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.13/64/80/87. Maszynopis podpisany odręcznie.