Menu

Notatka Leona Króla dotyczącą rozpowszechnianych wersji nt. objęcia stanowiska Ordynariusza Archidiecezji Krakowskiej

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 106
Title:
Notatka Leona Króla dotyczącą rozpowszechnianych wersji nt. objęcia stanowiska Ordynariusza Archidiecezji Krakowskiej
Date:
1962-12-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Leona Króla dotycząca rozpowszechnianych wersji nt. objęcia stanowiska Ordynariusza Archidiecezji Krakowskiej, z dnia 21.12.1962 r. W dokumencie podane zostały różne kandydatury spośród duchownych przebywających w Polsce i zagranicą. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.13/64/80/105. Maszynopis.