Menu

Notatka Leona Króla dot. zebrania księży proboszczów z terenu Krakowa, w dniu 22.05.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 25
Title:
Notatka Leona Króla dot. zebrania księży proboszczów z terenu Krakowa, w dniu 22.05.1968 r.
Date:
1968-05-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Leona Króla dot. zebrania księży proboszczów z terenu Krakowa, w dniu 22.05.1968 r. W notatce stanowisko kard. Wojtyły w kwestii przywrócenia procesji Bożego Ciała w Krakowie. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/21-22. Maszynopis podpisany odręcznie.