Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 30.03.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 104
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 30.03.1974 r.
Date:
1974-03-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 30.03.1974 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.23/125/271/54-57 oraz 2/1587/0/7.23/125/271/108-109. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.