Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 19.09.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 89
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 19.09.1973 r.
Date:
1973-09-19
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 19.09.1973 r., skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/271/29-30. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.