Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 15.02.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 131
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 15.02.1972 r.
Date:
1972-02-15
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 15.02.1972 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/272/132-137. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznymi adnotacjami.