Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 15.01.1975 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 1
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 15.01.1975 r.
Date:
1975-01-15
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 15.01.1975 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/272/2-10. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.
Geographical index:
Date:
Make comments