Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 12.05.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 123
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 12.05.1972 r.
Date:
1972-05-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 12.05.1972 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/272/124-130. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", odręcznymi adnotacjami i podpisem.