Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 25.06.1968 r.1968 r., przygotowana przez Stefana Moskala i Stanisława Paryłę.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 50
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 25.06.1968 r.1968 r., przygotowana przez Stefana Moskala i Stanisława Paryłę.
Date:
1968-06-25
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 25.06.1968 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.19/82/38/51-54. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznym podpisem.
Geographical index:
Date:
Make comments