Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 21.12.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: AAN 2/1587/0/7.19/82/38/k. 115
Title: Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 21.12.1968 r.
Date: 1968-12-21
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name: Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository: Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 21.12.1968 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.19/82/38/116-121. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznym podpisem.
Geographical index:
Date:
Make comments