Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 20.05.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 15
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 20.05.1968 r.
Date:
1968-05-20
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 20.05.1968 r., skierowana do Aleksandra Skarżyńskiego. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.19/82/18/16-20. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", odręcznymi adnotacjami i podpisem.
Geographical index:
Date:
Make comments