Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 15.02.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 8
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 15.02.1968 r.
Date:
1968-02-15
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 15.02.1968 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.19/82/38/10-12. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznym podpisem.
Geographical index:
Date:
Make comments