Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 13.12.1967 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 47
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 13.12.1967 r.
Date:
1967-12-13
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 13.12.1967 r, skierowana do Aleksandra Skarżyńskiego. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.18/80/11/48-49, 2/1587/0/7.18/80/11/50-51 oraz 2/1587/0/7.18/80/11/52. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", odręcznymi adnotacjami i podpisem.