Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 7.06.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 77
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 7.06.1966 r.
Date:
1966-06-07
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 7.06.1966 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Notatka informacyjna wprowadza następny dokument 2/1587/0/7.17/78/83/78-80. Maszynopis opatrzony odręczną notatką i podpisem.