Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 10.10.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 91
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 10.10.1966 r.
Date:
1966-10-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 10.10.1966 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.17/78/83/92-96. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", odręcznymi adnotacjami i podpisem.
Geographical index:
Date:
Make comments