Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 17.08.1965 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 22
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 17.08.1965 r.
Date:
1965-08-17
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 17.08.1965 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.27/76/5/23-26, 2/1587/0/7.27/76/5/27 oraz 2/1587/0/7.27/76/5/28. Maszynopis z odręcznymi adnotacjami i podpisem.
Geographical index:
Date:
Make comments