Menu

Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa nt. wypowiedzi bp. Jana Pietraszki

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 53
Title:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa nt. wypowiedzi bp. Jana Pietraszki
Date:
1965-11-29
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa nt. wypowiedzi bp. Jana Pietraszki, skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, w dniu 29.09.1965 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.27/76/5/54. Maszynopis opatrzony klauzulą "Ściśle poufne", odręcznymi adnotacjami i podpisem.