Menu

Notatka informacyjna Wita Drapicha do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 19.12.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 72
Title:
Notatka informacyjna Wita Drapicha do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 19.12.1973 r.
Date:
1973-12-19
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Wita Drapicha do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 19.12.1973 r. Jest to notatka wprowadzająca następny dokument, załącznika brak. Maszynopis z odręczną adnotacją i podpisem.