Menu

Notatka informacyjna nt. wykorzystania bazy noclegowej hoteli Orbis, m.in. w kontekście możliwej wizyty Papieża w Krakowie, 06.02.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_399_k. 68
Title:
Notatka informacyjna nt. wykorzystania bazy noclegowej hoteli Orbis, m.in. w kontekście możliwej wizyty Papieża w Krakowie, 06.02.1979 r.
Date:
1979-02-06
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Notatka informacyjna na temat wykorzystania bazy noclegowej hoteli Orbis w okresie szczytu turystycznego, m.in. w kontekście możliwej wizyty Papieża w Krakowie. Klauzula „tajne”, odręczny podpis i pieczątka.
Geographical index:
Date:
Make comments