Menu

Notatka informacyjna MSW dot. uroczystości nawiedzenia i koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Mariackim, z dnia 16.12.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 110
Title:
Notatka informacyjna MSW dot. uroczystości nawiedzenia i koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Mariackim, z dnia 16.12.1968 r.
Date:
1968-12-16
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna MSW dot. uroczystości nawiedzenia i koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Mariackim, z dnia 16.12.1968 r. Dokument zawiera informacje o obecności kard. Karola Wojtyły na uroczystościach. Maszynopis.