Menu

Notatka informacyjna MSW dot. peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w powiecie wadowickim, z dnia 5.02.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 3
Title:
Notatka informacyjna MSW dot. peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w powiecie wadowickim, z dnia 5.02.1968 r.
Date:
1968-02-05
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna MSW dot. peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w powiecie wadowickim, z dnia 5.02.1968 r. W dokumencie wzmianka o obecności kard. Karola Wojtyły na uroczystościach. Maszynopis.