Menu

Notatka informacyjna MSW dot. obecności kard. Karola Wojtyły na Sesji Rady Świeckich w Rzymie, z dnia 28.03.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 24
Title:
Notatka informacyjna MSW dot. obecności kard. Karola Wojtyły na Sesji Rady Świeckich w Rzymie, z dnia 28.03.1969 r.
Date:
1969-03-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna MSW dot. obecności kard. Karola Wojtyły na Sesji Rady Świeckich w Rzymie, z dnia 28.03.1969 r. W notatce informacje nt. powrotu kard. Karola Wojtyły do Polski, zaproszenia do Wielkiej Brytanii oraz wypowiedzi dla włoskiej gazety "Avenire". Maszynopis z podpisem odręcznym.