Menu

Notatka informacyjna MSW dot. listów pasterskich wydanych w maju przez kard. Karola Wojtyłę.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 45
Title:
Notatka informacyjna MSW dot. listów pasterskich wydanych w maju przez kard. Karola Wojtyłę.
Date:
1969-0427
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna MSW dot. listów pasterskich wydanych w maju przez kard. Karola Wojtyłę, z dnia 27.04.1969 r. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments