Menu

Notatka informacyjna MSW dot. konferencji kleru w diecezji krakowskiej, z dnia 29.07.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 15
Title:
Notatka informacyjna MSW dot. konferencji kleru w diecezji krakowskiej, z dnia 29.07.1969 r.
Date:
1969-07-29
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna MSW dot. konferencji kleru w diecezji krakowskiej, z dnia 29.07.1969 r. W dokumencie wzmianka nt. kard. Karola Wojtyły. Maszynopis.