Menu

Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 9.01.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 162
Title:
Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 9.01.1972 r.
Date:
1972-01-09
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 13.11.1972 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/271/163. Maszynopis z odręcznymi adnotacjami i podpisem.
.