Menu

Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 13.11.1969 r, dot. listu otwartego skierowanego do kard. Wojtyły.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 120
Title:
Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 13.11.1969 r, dot. listu otwartego skierowanego do kard. Wojtyły.
Date:
1969-11-13
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 13.11.1969 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, dot. listu otwartego skierowanego do kard. Karola Wojtyły. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/268/121. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" oraz odręcznymi adnotacjami i podpisem.