Menu

Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 10.07.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 48
Title:
Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 10.07.1969 r.
Date:
1969-07-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, z dnia 10.07.1969 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.23/125/268/49 oraz 2/1587/0/7.23/125/268/50. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.
.
Geographical index:
Date:
Make comments