Menu

Notatka informacyjna Kazimierza Kąkola do Józefa Czyreka, z dnia 8.09.1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/13.1/136/172/k. 85
Title:
Notatka informacyjna Kazimierza Kąkola do Józefa Czyreka, z dnia 8.09.1978 r.
Date:
1978-09-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Kazimierza Kąkola do Józefa Czyreka, z dnia 8.09.1978 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/13.1/136/172/86-91. Maszynopis podpisany odręcznie.
Geographical index:
Date:
Make comments