Menu

Notatka informacyjna Kazimierza Kąkola do Jerzego Kuberskiego, z dnia 26.06.1977 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 7
Title:
Notatka informacyjna Kazimierza Kąkola do Jerzego Kuberskiego, z dnia 26.06.1977 r.
Date:
1977-06-26
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Kazimierza Kąkola do Jerzego Kuberskiego, z dnia 26.06.1977 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzające następne dokumenty 2/1587/0/7.23/125/274/8-9, 2/1587/0/7.23/125/274/10, 2/1587/0/7.23/125/274/11-12. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.