Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 4.08.1967 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 32
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 4.08.1967 r.
Date:
1967-08-04
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 4.08.1967 r. W dokumencie informacja o udzieleniu odpowiedzi na pismo kard. Karola Wojtyły. Brak załączników (brakującym załącznikiem może być dokument 2/1587/0/7.18/80/11/31). Maszynopis podpisany odręcznie.