Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Witolda Mikulskiego, z dnia 22.02.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 192
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Witolda Mikulskiego, z dnia 22.02.1973 r.
Date:
1973-02-22
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Witolda Mikulskiego, z dnia 22.02.1973 r. Pismo dot. ocenzurowania numeru 11-12 "Notificationes". Jest to notatka wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/271/193-195. Maszynopis z odręcznym podpisem.
.