Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 31.07.1967 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 27
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 31.07.1967 r.
Date:
1967-07-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 31.07.1967 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.18/80/11/28-29 oraz 2/1587/0/7.18/80/11/30. Maszynopis opatrzony odręczną adnotacją i podpisem.