Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 12.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 52
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 12.06.1968 r.
Date:
1968-06-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 12.06.1968 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.19/82/18/53. Maszynopis podpisany odręcznie.