Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Teodora Palimąki, z dnia 8.11.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 92
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Teodora Palimąki, z dnia 8.11.1973 r.
Date:
1973-11-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Teodora Palimąki, z dnia 08.11.1973 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/271/93-94. Maszynopis z odręcznym podpisem.