Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Teodora Palimąki, z dnia 02.11.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 76
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Teodora Palimąki, z dnia 02.11.1973 r.
Date:
1973-11-02
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Teodora Palimąki, z dnia 02.11.1973 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty, załączników brak. Maszynopis opatrzony odręczną adnotacją i podpisem.