Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Tejchmy, z dnia 22.01.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 61
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Tejchmy, z dnia 22.01.1974 r.
Date:
1974-01-22
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Tejchmy, z dnia 22.01.1974 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.23/125/271/61 oraz 2/1587/0/7.23/125/271/62. Maszynopis podpisany odręcznie.