Menu

Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Tejchmy, z dnia 21.12.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 52
Title:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Tejchmy, z dnia 21.12.1973 r.
Date:
1973-12-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna Aleksandra Skarżyńskiego do Józefa Tejchmy, z dnia 21.12.1973 r. Dokument dot. korespondencji pomiędzy wojewodą Witem Drapichem a kard. Karolem Wojtyłą. Brak załącznika. Maszynopis podpisany odręcznie.
.